Strona Główna

Realizacja projektu Phoenix została zakończona w 2013 roku.

Zgodnie z założeniami projektu, wykonano latający model samolotu w skali 1:5. Model ten jest wierną kopią samolotu pełnowymiarowego również pod kątem technologii kompozytowych jakie zostały do jego budowy wykorzystane. Model został poddany próbom w locie, które przeszedł w pełni pomyślnie. W ten sposób został potwierdzony cały proces projektowy. Zweryfikowano również prawidłowe właściwości dynamiczne samolotu, co było przedmiotem licznych prac analitycznych z zakresu stateczności. Wykorzystanie do jego budowy takiej samej technologii jaka przewidziana jest do budowy pełnowymiarowego prototypu potwierdziło w należytym stopniu opanowanie szeregu problemów technicznych.

Elementy systemu sterowania dobrano spośród typowo lotniczych i certyfikowanych wyrobów; są to głównie urządzenia nawigacyjno-pilotażowe, które przeszły rygorystyczne badania środowiskowe. Elementem łączącym wszystko w jedną spójną całość jest komputer pokładowy odpowiedzialny za zarządzanie danymi pomiarowymi, ich transferem do stacji naziemnej oraz odbiorem sygnałów sterujących do serwomechanizmów i silników.

W obszarze systemów zasilania dokonano wyboru finalnych ogniw słonecznych oraz akumulatorów. Dostarczone próbki zostały poddane licznym badaniom, które wykazały, że są to wyroby jakościowo wystarczające do budowy kompletnego systemu. Ogniwa słoneczne wykonane zostały jako panele ze specjalnymi powłokami zabezpieczającymi, które bezpośrednio można przykleić do skrzydła. Akumulatory charakteryzują się najwyższą dostępną handlowo gęstością energii czyli ilością energii jaką można zgromadzić w jednostce masy. W celu zapewnienia optymalnej pracy paneli słonecznych zaprojektowano i wykonano specjalistyczne przetwornice z układami sterującymi, które maksymalizują moc uzyskaną z paneli przy danym oświetleniu. Elementy systemu w postaci kilku modułów pakietu akumulatorów zostały zintegrowane z panelami słonecznymi i poddane badaniom funkcjonalnym.