Dokumentacja techniczna

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów związanych z wykonanymi badaniami oraz próbami w locie powstałych podczas realizacji projektu. 

Lp.

Nazwa dokumentu

1.

2.

1

Wstępne wymagania samolotu I-29 Phoenix

2

Projekt koncepcyjny samolotu I-29 Phoenix

3

Projekt reduktora serwomechanizmu do samolotu I-29 Phoenix

4

Projekt piasty śmigła o zmiennym kącie nastawienia łopaty dla samolotu I-29 Phoenix

5

Projekt goleni i amortyzacji podwozia głównego samolotu I-29 Phoenix

6

Samolot I-29 Phoenix – Opis, dane techniczne

7

Dobór silnika elektrycznego do napędu samolotu I-29 Phoenix

8

Wymagania techniczne dla systemu sterowania i łączności do samolotu I-29 Phoenix

9

Projekt systemu sterowania i łączności dla samolotu I_29 Phoenix

10

Projekt wykonania pakietów akumulatorów do samolotu I-29 Phoenix

11

Projekt rejestratora parametrów lotu dla samolotu I_29 Phoenix

12

Projekt kontrolera silnika bezszczotkowego z sensorem Hall

13

Projekt kontrolera silnika z enkoderem

14

Projekt koncepcyjny systemu zasilania

15

Raport z modyfikacji przetwornicy ST Microelectronics

16

Projekt modułu GPS – Pitot

17

Projekt modułu MDM

18

Projekt pakietu akumulatorów

19

Projekt modułu REG

20

Projekt modułu HUD

21

Projekt mobilnej stacji kontroli lotów

22

Projekt modułu MPX

23

Projekt koncepcyjny systemu sterowania i łączności

24

Projekt mobilnej stacji kontroli lotów

25

Integracja systemu sterowania i łączności – część naziemna

26

Analiza stateczności samolotu I-29 Phoenix

27

Analiza stateczności samolotu przy użyciu SDSA

28

Wstępny projekt aerodynamiczny śmigła do napędu samolotu I-29 Phoenix

29

Skale podobieństwa modelu dynamicznie podobnego do samolotu I-29 Phoenix

30

Dobór rozstawu silników

31

Wymiarowanie powierzchni sterowych

32

Analiza śmigła trójłopatowego

33

Obliczenia cha-tyk aerodynamicznych samolotu I-29 Phoenix

34

Śmigło dla samolotu stratosferycznego

I-29 Phoenix

35

Prędkości przepływu wokół gondoli silnikowej samolotu I-29 Phoenix

36

Analiza aeroelastyczna skrzydła samolotu

I-29 Phoenix

37

Obliczenia cha_yk aerodynamicznych samolotu I-29 Phoenix

38

Śmigło dla samolotu I-29 Phoenix – wersja druga

39

Analiza wpływu śmigła na cha-ki aerodynamiczne samolotu I-29 Phoenix

40

Dobór kąta zaklinowania usterzenia poziomego samolotu I-29 Phoenix

41

Analiza osiągów samolotu I-29 Phoenix

42

Przeliczenie charakterystyk aerodynamicznych względem 25% SCA skrzydła samolotu

I-29 Phoenix

43

Analiza wytrzymałościowa struktury przekładkowej z wypełniaczem komórkowym

44

Analiza porównawcza wybranych konstrukcji skrzydeł dla samolotu I-29 Phoenix

45

Analiza wytrzymałościowa skrzydła modelu

I-29M

46

Analiza wytrzymałościowa form skrzydła

I-29 Phoenix

47

Analiza wytrzymałościowa struktury śmigła samolotu I-29 Phoenix

48

Modelowanie materiału kompozytowego przy użyciu MSC Nastran

49

Analiza wytrzymałościowa obudowy pakietu akumulatorów

50

Analiza wytrzymałościowa foremnika statecznika poziomego I-29 Phoenix

51

Analiza wytrzymałościowa statecznika poziomego samolotu I-29 Phoenix

52

Analiza masowa samolotu Phoenix

53

Model masowy samolotu I-29 Phoenix

54

Raport z badań materiałowych preimpregnatu 77_39%_UD150_CHS_12_KT700SC_460mm

55

Raport z badań wytrzymałościowych popychacza

56

Próby statyczne i funkcjonalne – zasady realizacji w oparciu o STANAG 4671

57

Wstępny program prób statycznych centralnej części skrzydła

58

Program badań serwomechanizmu Pegasus PA-R-250-8

59

Program badań środowiskowych kontrolera silnika bezszczotkowego z Hall

60

Raport z badań środowiskowych kontrolera silnika bezszczotkowego z Hall

61

Program pomiaru charakterystyk silnika KBM

62

Raport z pomiaru charakterystyk silnika KBM

63

Program pomiaru charakterystyk silnika Parker K254100

64

Raport z pomiaru charakterystyk silnika Parker K254100

65

Program badań akumulatorów w warunkach otoczenia

66

Raport z badań akumulatorów w warunkach otoczenia

67

Program badań środowiskowych akumulatorów

68

Raport z badań środowiskowych akumulatorów

69

Program badań środowiskowych pakietu akumulatorów

70

Raport z badań środowiskowych pakietów akumulatorów

71

Program badań funkcjonalnych przetwornicy z modyfikacją

72

Raport z badań funkcjonalnych przetwornicy z modyfikacją

73

Program badań środowiskowych serwomechanizmów Pegasus

74

Raport z badań środowiskowych serwomechanizmów Pegasus

75

Raport z badań termowizyjnych akumulatora

76

Raport z badań termowizyjnych sinika Kolmorgen i kontrolera

77

Program badań funkcjonalnych przetwornic z modyfikacją podłączonych do paneli fotowoltaicznych

78

Program prób w locie modelu samolotu

I-29 Phoenix

79

Sprawozdanie z oblotu modelu samolotu

I-29 Phoenix

80

Analiza ryzyka występującego w trakcie eksploatacji samolotu I-29 Phoenix

81

Analiza wpływu zjawisk atmosferycznych na stany awaryjne samolotu I-29 Phoenix