O nas

Instytut Lotnictwa jest wiodącą w Polsce jednostką badawczo-rozwojową zajmującą się projektowaniem, analizą i badaniami konstrukcji lotniczych.

Instytut stanowi kuźnię wartościowych prac twórczych i wynalazczych, dzięki czemu jest on „mózgiem technicznym” polskiego lotnictwa, przygotowującym materiały do budowy lotnictwa jutra. Zdobyte gruntowne doświadczenie przez ponad 80 lat istnienia Instytutu Lotnictwa stanowi podstawę do realizacji projektów badawczo-rozwojowych, a młodzi inżynierowie (absolwenci wyższych uczelni technicznej z całej Polski) uzupełniają projekty świeżymi pomysłami odnośnie zastosowania najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku. Dzięki współpracy doświadczonych inżynierów i młodych absolwentów, jak i studentów jest możliwe tworzenie innowacyjnych i odważnych projektów, a zdobyte doświadczenie i wiedza w trakcie realizacji projektów pozwala tworzyć następne pokolenie wspaniałych inżynierów.

Cele, jakie zostały obrane przez założycieli Instytutu Lotnictwa, już od samego początku jego istnienia, są nadal niezmienione i wytrwale realizowane przez wszystkie lata działalności Instytutu Lotnictwa. Ambicją Instytutu Lotnictwa jest tworzenie innowacyjnego ośrodka wspierania bazy techniczno-naukowej oraz inicjowania szerokiej współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w celu udoskonalania technologii współczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego.

Instytut Lotnictwa stanowi główne centrum badawczo-rozwojowe i projektowe w Polsce w dziedzinach lotniczych i pokrewnych. Świadczone usługi w zakresie nowoczesnych technologii kilkudziesięciu firmom i przedsiębiorstwom na świecie, specjalizując się w obszarach przydatnych dla zagranicznych partnerów, tworzy filie koncernów zagranicznych w postaci zespołów badawczych i biur projektowych pracujących bezpośrednio na potrzeby tych koncernów.

Instytut czynnie bierze udział w Programach Ramowych Badań i Rozwoju Unii Europejskiej.

Instytut Lotnictwa jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Lotniczych Jednostek Badawczo-Rozwojowych EREA (Association of European Research Establishment In Aeronautics).

www.ilot.edu.pl